Vi har vokseværk og ambitioner om at understøtte og udvide vores salgs- og markedsføringsindsats.

Så er du færdig med din HHX eller lignende og ønsker du en spændende og alsidig handels- og kontoruddannelse, er det måske dig, vi lige står og mangler.

Som kontorelev hos Presenco Sport, vil du blive udfordret med opgaver inden for salg, indkøb, markedsføring og logistik.

Du bliver en del af en lille virksomhed med et hyggeligt og afvekslende arbejdsmiljø og vil dagligt have kontakt til mange kunder, leverandører og eksterne samarbejdspartnere.

Du har holdånd, humor og situationsfornemmelse. Samtidig er du en selvkørende, målrettet, åben, energisk, moden, udadvendt, servicemindet og fleksibel person, der evner og synes, at det er sjovt at holde styr og sætte fart på mange samtidige opgaver. Derudover har du en udpræget ordenssans og høj arbejdsmoral.

Vi lægger stor vægt på, at du har gode sprog- og IT-kundskaber og har dyrket lidt forskellige idrætsgrene. Kan du svensk og har du tidligere erfaring med salg eller online markedsføring er det en fordel.

Du skal have gennemført en HG2, HGV eller HGS som giver adgang til handelsuddannelsen med specialer. Har du en HHX, HF, STX skal denne være suppleret med en EUD-S med fagretning handel. Har du en EUD eller EUX skal den være med fagretning handel.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Poulsen på mikkel@presencosport.dk.

Send din ansøgning pr. e-mail senest 1. november 2017 til mikkel@presencosport.dk. Vi ansætter dog, når vi har fundet den rette, så hold dig ikke tilbage.

Vedlæg CV, eksamensbevis, billede samt eventuelle udtalelser.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

PRESENCO SPORT A/S

Læs mere om Presenco Sport nedenfor eller på www.presencosport.dk


Vision

Det er visionen med PRESENCO SPORT A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov og leg til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.


Kerneværdier

Medarbejdere

– Vi gør de rigtige ting rigtigt og vil lære nyt
– Vi er loyale, hjælpsomme og engagerede
– Vi har en humørfyldt, ligeværdig og saglig omgangstone
– Vi nærer omsorg for hinanden
– Vi har fokus på teamet frem for os selv

Kunder

– Vi vil give alle kunder en god oplevelse af PRESENCO SPORT A/S som leverandør
– Forespørgsler besvares senest dagen efter
– Vi søger svar på alle tekniske spørgsmål for at styrke vores faglige kompetence
– Vi udviser venlighed, høflighed og saglighed i enhver kundekontakt uanset henvendelsens art

Interne processer

– Vi udarbejder fælles og individuelle handlingsplaner i overensstemmelse med den overordnede strategi
– Vi tager hensyn til hele værdikæden i vores beslutninger
– Vi tænker positivt og effektivt
– Vi vil løbende udvikle og forbedre vores rutiner

Økonomi

– Vi vil være gældfrie og have overskud
– Vi vil have kontinuerlig vækst
– Vi skal skabe størst mulig værdi for færrest mulige ressourcer og samtidig levere en høj kvalitet


Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Overordnet vil PRESENCO SPORT A/S på bedst mulig måde bevare og beskytte det eksterne miljø og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere.

I forhold til det eksterne miljø vil PRESENCO SPORT A/S:

– overholde gældende miljølovgivning.
– efterleve miljøpolitiske krav
– minimere el-, varme- og vandforbruget
– minimere mængden af affald og sikre at vores affald bortskaffes på ansvarlig vis.

I forhold til arbejdsmiljøet vil PRESENCO SPORT A/S:

– overholde gældende arbejdsmiljølovgivning
– sikre et godt arbejdsmiljø på alle virksomhedens arbejdspladser
– løbende evaluere arbejdsmiljøet med henblik på forbedringer
– afsætte de nødvendige ressourcer til sikring af arbejdsmiljøet.


Kvalitetspolitik

Kvaliteten af PRESENCO SPORT A/S´ produkter skal svare til relevante myndigheders sikkerheds- og miljøbestemmelser og som minimum opfylde de givne arbejdsmiljøkrav samt gældende lovgivning, praksis og administrative forskrifter på området.

For at sikre:

– det korrekte slutprodukt, skal ordrens ordlyd forstås til fulde.
– god omtale og for at bevare kunden fremover, skal vi altid være opmærksomme på at sikre en høj kvalitet i slutproduktet.
– høj kvalitet i indkøbet af råvarer, hjælpematerialer, færdigvarer og montage fra underleverandører, vejes kvalitet højere end pris, når produktets beskaffenhed og anvendelse tilsiger det.
– punktlig levering, skal der sikres tilstrækkelig opmærksomhed på den enkelte ordre og produktionssituationen som helhed.
– høj kvalitet i arbejdets udførelse, slutproduktet samt perifere serviceydelser, skal enhver medarbejder opfatte virksomheden som sin egen.